Kom in actie!

Zorg dat er voldoende fysiotherapie in uw zorgpolis zit.

Check uw zorgpolis.

Jaarlijks gaan maar liefst 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut om klachten te verhelpen of te voorkomen. Of het nu gaat om de gevolgen van een operatie, een verkeerde beweging of simpelweg omdat u meer moeite krijgt met bewegen omdat u ouder wordt. Het kan zo maar gebeuren dat u een fysiotherapeut nodig hebt. Daarom is het van belang om goed naar de vergoeding voor fysiotherapie in uw huidige of nieuwe zorgpolis te kijken.

Waarom moet u uw zorgverzekering controleren?

Fysiotherapie wordt in de basisverzekering maar beperkt vergoed. Bij bepaalde
* aandoeningen waar veel fysiotherapie voor
nodig is, kunnen volwassenen na de negende behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bij kinderen, tot18jaar, met deze aandoeningen worden de eerste negen behandelingen wel uit de basisverzekering vergoed. Verder vallen ze in dezelfde regeling als de volwassenen.
Kinderen met andere aandoeningen krijgen, als dat medisch noodzakelijk is, maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed. Volwassenen kunnen dus een aandoening hebben die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Hoeveel fysiotherapie heeft u nodig? 

Hoeveel fysiotherapie u precies nodig heeft, is moeilijk aan te geven. Als u zwaar lichamelijk werk doet of veel sport, kunt u sneller fysiotherapie nodig hebben. Maar ook als u ouder wordt en er slijtageklachten ontstaan, kan de fysiotherapeut veel voor u betekenen. 

Er is veel verschil in de vergoeding voor fysio­therapie tussen de verschillende verzekeraars. Bovendien heeft elke verzekeraar ook nog eens verschillende aanvullende verzekeringen. Let dus goed op of u de juiste verzekering afsluit met voldoende behandelingen of vergoedingen voor fysiotherapie. 

* Op www.defysiotherapeut.com vindt u een verwijzing naar de lijst met deze aandoeningen